Aktuelt

Organisering av skoledagen på rødt nivå, Stabekk vgs

Avstandsregelen om minst en meter gjelder i alle situasjoner, i klasserommene, men også i alle pauser.  For at vi skal klare å følge dette kravet, kan ett og ett trinn være på skolen av gangen.  Resten har digital hjemmeskole.  Se rulleringsplan 

Rødt nivå på Stabekk fra onsdag 11. november

Mandag kveld fikk vi beskjed av kommunelegen om at det for Bærum sin del er rødt nivå.  Fordi beskjeden kom så sent i går kveld, gjennomfører vi digital skole i dag tirsdag 10.november, og går over på rødt fra i morgen onsdag 11. november.  Hva vil rødt nivå si?  Se utdanningsdirektoratets smitteveileder. 

Digital hjemmeskole for de fleste fra mandag 9. november

Informasjonen i dette skrivet er delt på Elevteamet vårt.  På bakgrunn av ulike oppslag i mediene, presiserer vi at vi forholder oss til informasjonen vi fikk fra Viken fylkeskommune 5.11 og som dere kan lese her.  

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene.  Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Nå kan foresatte logge seg inn i Visma InSchool

Foresatte kan logge seg inn for å få tilgang til kontaktopplysninger og annen informasjon fra skolen.  

Ingen utenlandsreiser i Viken-skolenes regi ut skoleåret 2020/2021

Viken fylkeskommune har besluttet å forlenge reisestopp for alle reiser til utlandet i skolenes regi, eller som kan knyttes til skolene, ut skoleåret 2020/2021. Ingen utenlandsreiser i skoleregi i Viken fylkeskommune ut skoleåret 2020/2021. Trude Rebecha Levare/Viken fylkeskommune

Skolestart 2020 - 21

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart tirsdag 18. august. Vi gleder oss til å se dere igjen.  Et ekstra velkommen til dere som er nye elever hos oss. Her er litt informasjon om de tre første skoledagene.  Se ellers kalenderen her på vår nye hjemmeside.  Siden oppdateres hvis det blir endringer.    

Ungdata-undersøkelsen 2019

Her er resultatet fra Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2019.  

Til toppen