Digital hjemmeskole for de fleste fra mandag 9. november

Informasjonen i dette skrivet er delt på Elevteamet vårt.  På bakgrunn av ulike oppslag i mediene, presiserer vi at vi forholder oss til informasjonen vi fikk fra Viken fylkeskommune 5.11 og som dere kan lese her.  

Viken fylkeskommune har besluttet at det blir digital hjemmeundervisning for de aller fleste elever fra og med mandag 9.11 og i en periode fremover. Vi jobber ut fra en periode på to uker i første omgang. 

Visse tilpasninger: Unntak fra hjemmeskole 

Viken åpner for at skolene kan tilby noe opplæring på skolen for enkelte grupper av elever (verksted, praktisk undervisning, sårbare grupper osv).  

Hos oss på Stabekk gjelder disse unntakene følgende klasser og fag: 

 • Praksisundervisning for 1NAA og 2LGA på Energi- og miljøfag  
 • Noen praktiske lab-øvelser i realfag (fysikk, kjemi, biologi og naturfag)   
 • Friluftsliv 
 • Sårbare grupper av elever: T-team definerer i samarbeid med kontaktlæreren elever som ikke kan ha digital hjemmeskole av særskilte grunner 
 • Voksenopplæring

Vurderinger 

Vi prøver å arrangere heldagsprøver og halvdagsprøver (siste fagdag i terminen) på skolen. I første omgang gjelder det norsk for Vg3 den 19.11. 

Kommunikasjon  

Vi kommuniserer med hverandre på Teams (Elev-teamet og fagteam). Foreldrene deres vil få sms-meldinger med link til mer informasjon på skolens hjemmeside. 

Kjøreregler for den digitale opplæringen på Teams 

Hva skal elevene gjøre? 

 • følges timeplanen som vanlig 
 • møte forberedt og delta aktivt i den digitale undervisningen  
 • følge opp og levere inn det faglærerne ber om underveis  
 • ikke filme noe fra den digitale undervisningen  
 • ha på kameraet gjennom hele økten  
 • skru av mikrofonen ved felles gjennomgang fra læreren  
 • like beskjeder fra lærer ved å trykke tommel opp slik at vi vet at du har lest dem  

 

Hva skal lærerne gjøre?

 • registrere oppmøte ved starten av timen  
 • starte timen felles på Teams med kamera og lyd  
 • legge ut planer for faget på Teams for minst én uke av gangen  
 • være tilgjengelig for spørsmål mens undervisningsøkten pågår  
 • følge opp spørsmål og veilede elever digitalt så langt det lar seg gjøre 

Annet  

 • Biblioteket er åpent for utlån av bøker 
 • IT-kontoret er åpent for ansatte og elever som har behov for teknisk hjelp 
 • Kantinen stenger fra mandag 

Privatisteksamen 

Ut fra de nasjonale retningslinjene kan privatisteksamen gjennomføres som planlagt med de smitteverntiltakene vi har satt i gang. Dette gjelder både for muntlig eksamen på kveldstid og skriftlig eksamen på dagen som starter opp den 11. november.  

Samarbeid mellom hjem og skole 

Vi vil oppfordre dere foreldre til å følge opp ungdommene deres tettest mulig nå slik at vi sammen kan holde trykket oppe selv om de ikke skal på skolen. Så får vi håpe at disse tiltakene vi nå gjør vil gi resultater slik at vi snart kan få åpen opp litt mer og slippe inn trinn av elever til skolen igjen etter hvert.  

Ta kontakt med en av oss i ledelsen, med kontaktlærer eller faglærere dersom dere har spørsmål til gjennomføringen av den digitale hjemmeundervisningen. 

Katrine Enghaug 

Rektor Stabekk vgs. 

Til toppen