Offentliggjøring av karakterer på privatisteksamen høsten 2020

Eksamenskarakterer for privatister er nå offentliggjort på privatistportalen. Frist for å klage på skriftlig eksamen er torsdag 14. januar.

Skolearbeid - Klikk for stort bilde Pexels.com/CC0  

Her kan du sjekke karakteren din

Finn eksamenskarakterer her på privatistportalen

Ønsker du å klage?

Frist for å klage på skriftlig eksamen er torsdag 14. januar.

Merk: Karakteren kan gå både opp og ned, men kan også forbli uendret.

Skjema for klage på skriftlig eksamen må fylles ut og sendes på e-post til grolo@viken.no

Til toppen