Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/stabekk-vgs

Gult nivå på Stabekk fra onsdag 3. februar 

Kommuneoverlegen i Bærum har bestemt at alle videregående skoler i vårt område skal tilbake til gult nivå fra og med onsdag 3. februar. Gult nivå gjør at vi kan gjennomføre undervisning med alle elever i ett klasserom med faste plasser og dermed kan vi åpne opp for at alle elever kan komme på skolen hver dag. Det er vi veldig glade for. Fra nå av gjelder vanlig timeplan i VIS.  

Fremdeles er det viktig at elever ikke kommer på skolen hvis de ikke er friske, at de er bevisste på god håndhygiene og holder avstand i friminuttene. Vi har delt regler for gult nivå på Stabekk på Elevteamet vårt, regler som alle må lese nøye og følge. Ledelsen går rundt i klassene og informerer elevene om vårt felles ansvar for smittevern i  denne uken og neste. Noe av det som tas opp er dette: 

  • Følg regler for smittevern (f. eks munnbind) når du reiser kollektivt til og fra skolen 
  • Bruk håndspritstativ når du kommer til skolen 
  • Elever skal ikke oppholde seg i fellesområdene, i ganger og trapper mer enn når de forflytter seg 
  • Vær spesielt oppmerksom på å holde avstand i dører, trapper, ganger og foran bokskapene 
  • Alle elever har faste plasser i klasserommene og holder avstand. Pulter skal ikke flyttes. 
  • Alle elever rengjør pulten sin ved oppstart av timen 
  • Praksis for Energi- og miljøfag kan foregå som vanlig. Vær ekstra nøye med håndhygiene.
  • Kantinen holdes stengt inntil videre. Elevene spiser i klassens eget klasserom sammen med sin egen klasse.  
  • Biblioteket er åpent for boklån og for inntil 20 enkeltelever å jobbe på anviste plasser. Bruk håndsprit før du kommer inn i biblioteket 

 

Til toppen