Organisering av skoledagen på rødt nivå, Stabekk vgs

Avstandsregelen om minst en meter gjelder i alle situasjoner, i klasserommene, men også i alle pauser.  For at vi skal klare å følge dette kravet, kan ett og ett trinn være på skolen av gangen.  Resten har digital hjemmeskole.  Se rulleringsplan 

Undervisning frem til jul (hvis rødt nivå.)  Endringer i planen kan skje grunnet hel- eller halvdagsprøver.  Romplan ligger på Teams i kanalen "Corona".  Alle klasser deles i to grupper og fordeles på to rom.  Alle klasser i alle fag skal ha klassekart med faste plasser.  

Rulleringsplan fysisk skole høst 2020 

Som innebærer følgende: 

Uke 

mandag 

tirsdag 

onsdag 

torsdag 

fredag 

46 

 

 

Vg3 

Vg1 

Vg1 

47 

Vg2 

Etiopia 

Vg2 

Vg3 

Vg3 

48 

Vg1 

Vg1 (+Vg3 fagdag) 

Vg1 

Vg2 

Vg2 

49 

Vg3 

Vg3 

Vg3 

Vg1 

Vg1 

50 

Vg2 (heldags) 

Vg2 (+Vg3 fagdag) 

Vg2 

Vg2 (heldags)  

Vg3 

51 

Vg1 

Vg2 (+Vg3 fagdag) 

Vg1 (heldags) 

Vg3

Vg1(heldags)  

52 

Vg3 

 

 

 

 

 

Til toppen