Rødt nivå på Stabekk fra onsdag 11. november

Mandag kveld fikk vi beskjed av kommunelegen om at det for Bærum sin del er rødt nivå.  Fordi beskjeden kom så sent i går kveld, gjennomfører vi digital skole i dag tirsdag 10.november, og går over på rødt fra i morgen onsdag 11. november.  Hva vil rødt nivå si?  Se utdanningsdirektoratets smitteveileder. 

Hvordan skal rødt nivå gjennomføres på Stabekk vgs?  

Elevene kan komme på skolen trinnvis:   For å opprettholde avstandskravet, har vi plass til kun ett trinn på skolen av gangen.  Hvert trinn er på skolen i enten to eller tre dager pr. uke, se rulleringsplanen under: 

 

Mandag-onsdag 

Torsdag-fredag 

Uke 46 

Hele Vg3 (ST og 3NAA)*  (bare onsdag 11.11) 

Hele Vg1 (ST og 1NAA)*  

Uke 47 

Hele Vg2 (ST og 2LGA)*  

Hele Vg3 (ST og 3NAA)*  

*Romplan kommer så fort den er ferdig 

Klassekart og oppstart av timen 

  • Alle klasser (fellesfag, programfag, matematikk og fremmedspråk) deles i to grupper og fordeles på to rom  

  • Alle klasser i alle fag skal ha klassekart med faste plasser 

  • Oppstart av timen bør foregå på to rom hvis det blir fullt i klasserommet 

  • Alternativt kan dere ha felles oppstart maks 15 minutter hvis klassen ikke er så stor. Følg nøye med på informasjon fra faglærerne deres om hvor og hvordan timene skal startes opp 

Vurderinger  

Heldagsprøven i norsk for Vg3 den 19.11 går som vanlig på skolen. Vi kommer tilbake med mer informasjon om heldags- eller halvdagsprøver (programfag, fagdager) i november og desember når vi vet mer.  

Etiopia-dagen 17.11 

Går som planlagt med nødvendige smittevernhensyn. Mer informasjon om dette kommer.  

 

Til toppen