Videreføring av rødt tiltaksnivå for videregående skoler i Bærum kommune

Fylkeskommunen følger kommuneoverlegens råd og viderefører rødt tiltaksnivå ut året og frem til 18 januar 2021 (endret 4.01.21)  Smittesituasjonen er øker i samfunnet,  og ved de videregående skolene har det vært jevnlige har vært smittetilfelle ugen støre utbrudd til nå heldigvis. Det oppleves betryggende med rødt tiltaksnivå i den forestående perioden.  Vi oppdaterer artikkelen fortløpende.  

Dette er planen vi følger fremover til den 10. januar, og etter det dersom helsemyndighetene vurderer at vi fortsatt skal ha rødt nivå på skolen.  Vi skifter til gul plan når vi får beskjed om det. Stabekk vgs ønsker et godt nytt år til alle, og håper det beste for det nye året.  

Til toppen