Elevtjenester

På Stabekk er vi mange som jobber for at du skal ha det bra på skolen.  Rådgiverne, helsesykepleier, veiledningssenteret og miljøarbeideren er tilgjengelig for deg som elev.  Les mer om hva de tilbyr.

Rådgivertjenesten 

Rådgiverne på Stabekk har som jobb å hjelpe elever med faglige, sosiale og emosjonelle vansker. Lene Aspenes og Lene Røsok Dahl vil gjerne hjelpe deg slik at du trives og mestrer skolehverdagen. Hvis du synes noe er vanskelig, eller trenger hjelp med karriereveiledning er det bare å ta kontakt. 

Vi jobber med mange elever som 

 • Sliter med motivasjonen 

 • Har faglige utfordringer og/eller mye fravær 

 • Ikke klarer å finne seg til rette på skolen 

 • Lurer på hvilket program- og utdanningsområde de skal velge 

 • Har spørsmål om Lånekassa 

 • Har personlige eller familieproblemer 

 • Lurer på om de har dysleksi, konsentrasjonsvansker eller andre utfordringer 

 • Trenger hjelp til å ta kontakt med andre hjelpeinstanser 

På skolen har Lene Aspenes hovedansvaret for karriereveiledningen (lenke), mens Lene Røsok Dahl har hovedansvaret for den sosialpedagogiske rådgivningen (lenke) 

Miljøarbeider 

Miljøarbeideren vår Per Myrstad Kringen jobber for at alle skal trives på skolen og legger til rette for et inkluderende skolemiljø. Sjakkturneringer, Stabekkgames, MOT-økter og andre aktiviteter er noe av det Per jobber med. Han snakker også gjerne med enkeltelever om skolehverdagens utfordringer og gleder.  

Helsesykepleier 

Skolehelsetjenesten skal fremme psykisk og fysisk helse ved å fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Helsesykepleier Hanne Molander Ott er tilstede på skolen tirsdag, onsdag og torsdag kl 9-15.30.  

Veiledningssenteret 

På veiledningssenteret i Sandvika finner du Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten og karrieretjenester (for personer over 19år). Vi samarbeider tett.  

Lenke til: 

 • Sosialpedagogisk rådgivning 

 • Karriereveiledning 

 • Miljøarbeider 

 • Helsesykepleier 

KONTAKTINFO 

Vi vil at du skal mestre og trives på skolen! 

Rådgiverne på Stabekk har som jobb å hjelpe elever med faglige, sosiale og emosjonelle vansker. Dette kaller vi sosialpedagogisk rådgivning. Vi vil at alle elever skal finne seg til rette hos oss og jobber hardt for å få det til. Vi vurderer også om elevene trenger videre oppfølging eller hjelp, og samarbeider tett med helsesykepleier, miljøarbeider, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og oppfølgingstjenesten

Du kan blant annet få hjelp til: 

 • Råd og veiledning når noe er vanskelig 

 • Kartlegging av din utfordring og omfanget av det, samt finne tiltak. 

 • Tilrettelegging av skolehverdagen hvis du har behov for det 

 • Søke om ekstra tid på prøver/eksamen (ved sykdom/allergi etc) 

 • Tilrettelegging ved lese- og skrivevansker, mattevansker, konsentrasjonsproblemer eller språkvansker. 

 • Lydbøker  

 • Tilrettelagt opplæringsløp, dvs. ta færre fag et skoleår 

 • Hjelp til å finne rette hjelpeinstanser og formidle kontakt med disse. 

Vi snakker med elever om blant annet disse temaene: stort fravær, mistanke om lese- og skrivevansker, mistrivel i klassen og på skolen, mobbing, mangler motivasjon, utfordringer med struktur av skolehverdagen, faglige utfordringer, tilrettelegging eksamen/prøver, personlig sykdom eller sykdom i familien, problemer hjemme, psykiske vansker, opplever depresjon/angst eller ensomhet. 

Som elev skal du bli tatt på alvor. Det er viktig for oss. Derfor jobber vi tett med lærerne og andre for at du skal ha det bra. Vi har også taushetsplikt. 

Alle elever har rett på «nødvendig rådgivning». Det innebærer at du skal kunne få informasjon, rettledning, oppfølging og hjelp til å finne deg til rette på skolen. Og til å ta avgjørelser i forbindelse med framtidige yrkes- og utdanningsvalg. Les mer om karriereveiledning her (lenke). 

Kom innom vårt kontor eller ta kontakt på Teams/mail! 

Kontaktinfo 

Tilrettelegging ved eksamen og heldagsprøver 

For å få tilrettelegging på eksamen og heldagsprøver trenger du sakkyndig dokumentasjon og søke i VIS. Ta en prat med rådgiver hvis du lurer på om du har krav på tilrettelegging. 

På eksamen/heldagsprøver kan eleven søke om blant annet: 

 • Ekstra tid 

 • Avskjermet rom 

 • Opplesning av tekst 

 • Muntlig for skriftlig vurdering (kun i spesielle tilfeller) 

Eleven må: 

 • Legge inn dokumentasjon og søknad om tiltak (utvidet tid/avskjermet rom osv) på VIS («Mine søknader» under din profil). Tiltaket vil gjelde tentamen og eksamen. 

 • I søknaden: velg tilretteleggingstiltak og fag, tidsvarighet, og last opp dokumentasjon. 

 • Gi beskjed til rådgiver om at du har søkt 

 • Rådgiver og elev informerer faglærere om tiltaket når søknaden er godkjent. 

 • Ved akutt sykdom eller lignende på eksamen, må dette dokumenteres innen 1-3 dager. Eleven vil da få en utsatt eksamen. 

Til toppen