Rektor og skolens ledelse

Rektor

Katrine Enghaug

Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

 

Klikk for stort bilde

Øvrig ledelse

Anna Kristina Lejdelin

Assisterende rektor

Klikk for stort bilde

Kristin Berntsen

Avdelingsleder språk  

Klikk for stort bildeKristin Berntsen 

Ketil Førsund

Avdelingsleder voksenopplæring og samfunnsfag

Klikk for stort bilde

Rune Johannes Aanderaa

Avdelingsleder naturbruk med energi og miljøfag

Klikk for stort bilde

Ragnhild-Marie Klingenberg

Administrasjonsleder

Klikk for stort bilde

Til toppen