Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/stabekk-vgs

Psykisk helse

Stabekk videregående skole arrangerer vi  hvert år en halv dag med psykisk helse på Vg1.  Vi jobber tett på elevene og både helsesykepleier, rådgivere og ppt har samtaler og henviser elever med problemer videre.  Det tverrfaglige temaet i fagfornyelsen "folkehelse og livsmestring" integreres i det faglige arbeidet gjennom året.  

Sol og grønn eng og trestamme - Klikk for stort bildeSol og grønn eng Pixabay Her kommer det mer informasjon 

På Stabekk videregående skole legger vi vekt på  for at elevene skal oppleve trygghet, tilhørighet og motivasjon. 

Hva er målet med satsingen? 

Hvordan jobber skolen/vi med dette?

Hvordan merker jeg/eleven at jeg/han/hun går på en skole som satser på psykisk helse? 

Hvilke erfaringer har man med denne satsingen?

Hvilke positive følger får det for elevene? 

Til toppen